1 
A: いらっしゃいませ。
សូមស្វាគមន៍
B: すみません、これクリーニングおねがいします。
សូមទោស សូមជួយដាក់របស់ទាំងនេះ បោកគក់អោយខ្ញុំផង
A: はい。えーと、ワイシャツ3まいとズボン1ほんですね。
បាទ អឹម អាវក្រណាត់ 3 អាវ និង ខោ 1
 
2 
A: 今日きょうは、どうなさいますか?
ថ្ងៃនេះ តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ?
B: カットをおねがいします。
សូមជួយកាត់សក់អោយខ្ញុំ
A: かしこまりました。
បាទ ខ្ញុំយល់ហើយ
B: あのー、この写真しゃしん髪型かみがたみたいにできますか?
អឺម~ តើអាចកាត់ដូចម៉ូតសក់ ក្នុងរូបថតនេះទេ ?
 
3 
A: これ、エアメールでおねがいしたいんですけど。
សូមជួយផ្ញើររបស់នេះតាមផ្លូវយន្តហោះផងបានទេ
B: はい。えーと、イタリアですから110えんですね。
បាទ អឺម  ដោយសារតែទៅប្រទេសអ៊ីតាលី ដូច្នេះគឺ 100យ៉េន
A: どのくらいできますか?
ប្រហែលទៅដល់ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានដែរ?
B: 一週間いちしゅうかんくらいでしょうかねー。
ប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍
 
4 
A: このくつ、なおりますか?  
តើស្បែកជើងនេះ​អាចជួសជុលបានទេ?
B: ええ、大丈夫だいじょうぶですよ。明日あしたまででいいですか?
បាទ គ្មានបញ្ហាទេ តើអាចចាំដល់ថ្ងៃស្អែកទេ ?
A: できれば、今日きょうがいいんですけど。
ប្រសិនជាអាច ចង់បានក្នុងអំឡុងថ្ងៃនេះ
B: わかりました。じゃー、夕方ゆうがた時頃じごろまでにやっておきます。
បានខ្ញុំយល់ហើយ ដូច្នេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើទុកមុនម៉ោង5ល្ងាច
 
5 
A: あのー、はじめてなんですけど。(*病院びょういん*)
សូមទោស ខ្ញុំទើបតែមកជាលើកទី១ ( មន្ទីរពេទ្យ)
B: はい。では、こちらの問診票もんしんひょうにご記入きにゅうください。
បាទ ដូច្នេះ សូមអញ្ជើញបំពេញនូវ តារាសំណួរត្រួតពិនិត្យជាមុនសិន
A: あのー、漢字かんじむずかしくてめないんですけど・・・。
សូមទោស អក្សរកាន់ជីពិបាកៗពេក ខ្ញុំមិនសូវជាចេះអានទេ
B: じゃー、質問しつもんをよみますから、それにこたえてくださいね。
ដូច្នេះ ខ្ញុំនឹងអានសំនួរ ហើយសូមឆ្លើយនឹងសំនួរទាំងនេះ
 
6 
A: おリボンは何色なにいろになさいますか?
តើអ្នកចង់ដាក់បូ ព៌ណអ្វីដែរ?
B: ピンクでおねがいします。
ខ្ញុំសុំព៌ណផ្កាឈូក
A: 包装紙 ほうそうしはどちらにいたしましょうか。
ចុះក្រដាស់ខ្ចប់ យកមួយណាដែរ?
B: じゃー、この無地むじのにしてください。
អញ្ជឹង ជួយខ្ចប់នឹងក្រដាសលាតនេះមក
 
7 
A: あのー、定期ていきらくとしちゃったみたいなんですけど・・・。
សូមទោស ខ្ញុំដូចធ្វើអោយជ្រុះបាត់នូវ សំបុត្រប្រចាំខែហើយ
B: いつですか。
តាំងពីពេលណាមក
A: 昨日きのう午後ごご時頃じころです。とどいてますか?
ប្រហែលជាម៉ោង3ល្ងាចកាលពីម្សិលម៉ិញ តើមានគេផ្ញើរមកអោយទេ
B: ちょっとってください。今調いましらべますから。
សូមរង់ចាំមួយភ្លេត ខ្ញុំនឹងទៅឆែកសិន
 
8 
A: これ、はらえますか?
តើខ្ញុំអាចបង់វា ដោយប្រើនេះបានទេ?
B: こちらは郵便局専用ゆうびんきょくせんよう払込はらいこ用紙ようかみになってますので・・。
នេះគឺ ក្រដាស់បង់ប្រាស់ដែលបានតែនៅប៉ុស្តីប្រៃសនិយ៍
A: あー、そうですか。じゃー、これは大丈夫だいじょうぶですか?
អា៎ អញ្ជឹងឬ? អញ្ជឹង ចុះមួយនេះ ប្រើប្រាស់បានទេ?
 
9 
A: カードでいいですか?
តើអាចកាតបានទេ?
B: はい。お支払しはらいは・・・。
បាទ ចំពោះការបង់ប្រាក់វិញ …..
A: 1かいで。 
តែមួយដងបានហើយ
B: では、こちらにご署名しょめいねがいます。
ដូច្នេះ សូមជួយចុះហត្ថលេខានៅទីនេះ
 
 
10 
A: はい、佐藤さとうです。
បាទ ខ្ញុំគឺSatou
B: あ、もしもし、エミリーです。太郎たろうさん、いらっしゃいますか? 
អា៎ អាឡូ ខ្ញុំ Emiri  លោកTarou នៅទេ?
A: あー、エミリーさん。太郎たろうは。今出いまでかけてますよ。
អា៎ Emiri  Tarou គាត់ចេញទៅអំបាញ់ម៉ិញនឹង
B: あ、そうなんですかー。じゃ、またあとでかけます。
អា៎ មែនឬ អញ្ជឹង ចាំទូរសព្ទ័ទៅម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ