1、
A: すみません、こちらではおこめ配達はいたつしてもらえますか?
សូមទោស តើអង្ករនៅទីនេះ មានដឹងជញ្ចូនដែរឬទេ?
B: はい、5キロから配達はいたつします。
បាទ ចាប់ពី៥គីឡូឡើងទៅ​យើងខ្ញុំនឹងដឹងជញ្ជូន
A: じゃ、おねがいいします。
អញ្ជឹង មានតែពឹងពាក់អោយជួយដឹងជញ្ជូនហើយ
 
2、
A: ていカロリーで健康けんこうにいいものってなんでしょうか?
តើអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាព ហើយកាឡូរីទាបនោះ?
B: そうですねー、こんにゃくとか豆腐とうふとか...
អឺម…… ដូចជា តៅហ៊ូ  ឬ kon nyaku ជាដើម
A: なんだか、値段ねだんやすいものばかりですね。
ស្អីគេអា៎ ! សុទ្ឋតែរបស់ថោកៗ
B: そうそう、ぜいたくしなくても健康けんこうになれるんだよね。
មែនហើយ​ អត់ចាំបាច់ ខ្ជះខ្ជាយលុយហើយ បានសុខភាពល្អទៀត
 
3、
A: 引っ越しするときは、郵便局ゆうびんきょくあたらしい住所じゅうしょとどけると便利べんりですよ。
នៅពេលដែលយើងរើផ្ទះ ប្រសិនជាផ្តល់ដំណឹង អសយដ្ឋានថ្មីទៅប៉ុស្តីប្រៃសនីយ៍ នោះនឹងមានភាពងាយស្រួល
B: え~、そうなんですか~?
អេ៎ មែនឬ ?
A: まえ住所じゅうしょ手紙てがみも、ちゃんとあたらしいところまでとどけてくれるんですよ。
សំបុត្រដែលគេផ្ញើរទៅអសយដ្ឋានចាស់ ក៏នឹងត្រូវបានគេផ្ញើរមកអសយដ្ឋានថ្មីដែរ
 
4、
A: ブランドひんはやっぱりアフターケアーがいいよね。
របស់ប្រេនៗ គឺមានសេវាកម្មក្រោយពេលទិញល្អមែន
B: そうそう!
មែនហើយ មែនហើយ
A: このまえ、カバンのこわれたとき、すぐになおしてくれたしね。
កាលពីលើកមុន ខ្សែយួរ កាបូបខ្ញុំខូច គឺគេជួសជុលអោយខ្ញុំភ្លាមៗ
 
5、
A: 最近さいきん、テレビのうつりがわるいねー
ថ្មី២នេះ រូបភាពទូរទស្សន៍ មិនសូវជាល្អសោះ
B: マンションのまえたかいビルがったからかなぁ~
ប្រហែលមកពីគេសង់អាគារខ្ពស់ នៅនឹងមុខអាគារជួលរបស់យើងទេដឹង
A: あ~、そうかも!
អា៎ ប្រហែលដែលនឹងណា
 
6、
A: デジカメでった写真しゃしん、プリント(ぷりんと)したいんだけど
ខ្ញុំចង់ព្រីន (បោះពុម្ព) រូបថតដែលថតដោយម៉ាស៊ីនថតឌីជីថល
B: 写真屋しゃしんやさんにデジカメをっていけば、してくれますよ。
យកទៅម៉ាស៊ីនថតឌីជីថល នឹងទៅហាងថតរូបទៅ គេនឹងធ្វើអោយហើយ
A: へ~、そうなんだ。
អេ! អញ្ជឹងទេ
 
7、
A: あのー、前髪まえがみみじかくしたいんですが。
សូមទោស ខ្ញុំចង់កាត់សក់ខាងមុខអោយខ្លី
B: どのくらいまでりますか?
កាត់ត្រឹមប៉ុណ្ណាដែរ?
A: 眉毛まゆげがかくれるぐらいまで、ってください。
សូមកាត់ត្រឹមអាចបាក់ចិញ្ចើមខ្ញុំ
 
8、
A: かみにゆるめのカールをけたいんですが
ខ្ញុំចង់អ៊ុតសក់រួញ
B: はい、わかりました。
ចាស ខ្ញុំដឹងហើយ
A: あのー、できればこの写真しゃしんみたいにしてください。
សូមទោស  បើអាចទៅរួច សូមធ្វើតាមដូចរូបថតនេះ
B: はい、わかりました。
បាទ ខ្ញុំដឹងហើយ
 
9、
A: ケーキ教室きょうしつもうみたいんです。
ខ្ញុំចុះឈ្មោះរៀនថ្នាក់ធ្វើនំខេក
B: え~、すごい!、でも、どうして
អេ! អស្ចារ្យមែន ! ប៉ុន្តែហេតុអ្វី?
A: 日本語にほんごおぼえられるし、ケーキづくりも上手じょうずになるからです。
ដោយសារតែខ្ញុំអាចចងចាំភាសាជប៉ុនផង ហើយការធ្វើនំខេកខ្ញុំក៏នឹងពូកែ
B: それは、一石二鳥いっせきにちょうってことですよね。
នេះគេហៅថា ព្រួញ១បាញ់បានចាប២
 
10、
A: 一石二鳥いっせきにちょう、それはどういう<r意味いみですか。
តើព្រួញ១ បាញ់បានចាប់២ មានន័យថាយ៉ាងដូចម្តេច?
B: 1つのことをしたら、2つなんかいいことがあるってことですよ。
មានន័យថា នៅពេលយើងធ្វើរឿង១ ហើយមានរឿងល្អ ២កើតឡើង
A: じゃ、一石三鳥いっせきさんちょうですよ。そこでボーイフレンドもつけるつもりですから。
អញ្ជឹង ខ្ញុំគឺ ព្រួញ១ បាញ់បានចាប៣ហើយ ព្រោះ ខ្ញុំមានបំណងរកសង្សារប្រុសនៅទីនោះ
B: す、すごい!
អ, អស្ចារ្យមែន