រូបរាងខាងក្រៅ / សំលៀកបំពាក់បុរស  

男性だんせいふく

សំលៀកបំពាក់បុរស  


えり

កអាវ  


上着うわぎ

អាវក្រៅ  


ズボン

ខោ  


ネクタイ

ក្រវ៉ាត់ក  


袖口そでぐち

ដៃអាវ  


ボタン

ឡេវ  


スーツ

សំលៀកបំពាក់ជំនួញ  


ベルト

ខ្សែក្រវ៉ាត់  


ラぺる

អាវបើកក 

 


ボタンホール

រន្ធឡេវ  


ポケット

ហោប៉ាវ  


コート

អាវធំក្រៅ  


裏地うらじ

ទ្រនាប់ខាងក្នុង  


革靴かわぐつ

ស្បែកជើងស្បែក 


ワイシャツ

អាវក្រណាត់  


カーディガン

អាវចាក់ពីឡែនអត់ក  


もっとおおきい/ちいさいサイズはありますか

តើមានទំហំធំ/តូច​  ជាងនេះទេ?


試着しちゃくできますか?

តើអាចសាកពាក់បានទេ?  


ナイトガウン

អាវរាត្រី  


下着したぎ

ខោអាវក្នុង  


トラックスーツ

ខោអាវសំរាប់រត់ហាត់ប្រាណ  


レインコート

អាវភ្លៀង  


なが

វែង  


みじか

ខ្លី