រូបរាងខាងក្រៅ / គ្រឿងអលង្ការកំប៉ិកំពុក

装身そうしん

គ្រឿងអលង្ការកំប៉ិកកំពុក


野球やきゅうぼう

មួកកីឡា


帽子ぼうし

មួក


スカーフ

ប៊ូចងសក់


ベルト

ខ្សែក្រវ៉ាត់


バックル

ក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់


がら

ដងឆ័ត្រ


先端せんたん

ចុងឆ័ត្រ


かさ

ឆ័ត្រ


手袋てぶくろ

ស្រោមដៃ


ネクタイピン

ប្រដាប់ខ្ទាស់ក្រវ៉ាត់ក


ちょうネクタイ

ក្រវ៉ាត់កប៊ូ


ハンカチ

កូនកន្សែងដៃ


アクセサリー

គ្រឿងអលង្ការ


ペンダント

បន្ទោង


ブローチ

កន្លាស់


カフスボタン

ដំណភ្ជាប់ក្រណាត់


リンク

ដំណភ្ជាប់


イヤリング

ក្រវិល


指輪ゆびわ

ចិញ្ចៀន


宝石ほうせき

ត្បូង


ネックレス

ខ្សែក


チェーン

ខ្សែច្រវ៉ាក់


ブレスレット

ខ្សែដៃ


うで時計とけい

នាឡិកាដៃ


宝石ほうせきばこ

ប្រអប់ដាក់ត្បូង


真珠しんじゅ首飾くびかざ

ខ្សែកគុជខ្យង