រូបរាងខាងក្រៅ / ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍

ランジェリー

ខោអាវក្នុងរបស់ស្ត្រី


ストラップ

ខ្សែតូច


ナイトガウン

អាវរលុងសំរាប់ពាក់នៅផ្ទះ


スリップ

រូបស្ដើង


キャミソール

អាវកាក់


ガーター

ខ្សែរឹត


バスク

អាវកាក់


ストッキング

ស្រោមជើងវែង


 ベスト

អាវកាក់


ブラジャー

អាវទ្រនាប់


パンティ

ខោលីអូ(ខោស្រី)


ネグリジェ

អាវវែងសំរាប់ពាក់ដេក


結婚けっこんしき

ពិធីមង្គលការ


レース

ខ្សែជរ


ベール

ស្បៃ


ブーケ

បាច់ផ្កា


トレーン

ខ្សែ


ウェディングドレス

រោបអាពាហ៍ពិពាហ៍


コルセット

អៀមពាក់នៅចង្កេះ


テーラード

កាត់ដេរ


ホールターネック

អាវទ្រនាប់ខ្សែចងក


ショルダーパッド

ប្រដាប់បង្វិលស្មាអាវ


ワイヤーカップ

អាវក្នុង


ウエストバンド

បន្ទះបង្កេះខោតូច


スポーツようブラジャー

អាវខ្លីសំរាប់ពាក់ហាត់កីឡា


着物きもの

សំលៀកបំពាក់គីមូនុ