ពាក្យទាក់ទងនឹងកីឡា / គ្រឿងបរិក្ខា

用具ようぐ

គ្រឿងបរិក្ខា


ゴルフボール

គ្រាប់បាល់កីឡាវាយកូនហ្គោល


ティー

ទ្រនាប់ដាក់វាយបាល់


グローブ

ស្រោមដៃ


手押ておしカード

រទេះកីឡាវាយកូនហ្គោល


かさ

ឆ័ត្រ


ゴルフバッグ

កាបូបកីឡាវាយកូនហ្គោល


スパイク

ស្បែកជើងមានបន្លា


動作どうさ

សកម្មភាព


ティーショットを

វាយកូនបាល់ឱ្យចេញពីទ្រនាប់ដាក់


ドライバーショットを

រុញច្រាន


パットを

វាយបញ្ចូលរន្ធ


チップショットを

ធ្វើឱ្យទៅតិចៗ


ホールインワン

ចូលរន្ធ


アンターパー 

ក្រោមរន្ធ


パー

ស្មើរន្ធ


ハンディキャップ

គ្រាប់ត


トーナメント

ហួសរន្ធ


キャディ

ឡានរាងជ្រុង


観衆かんしゅう

កម្មវិធីប្រកួត


バックスイング

ចលនាលើកដៃទៅក្រោយទៅមុខវាយកូនហ្គោល


素振すぶ

ហាត់រៀនលើកដៃ


プレーのせん

ខ្សែសំរាប់លេង


ゴルフシューズ

ស្បែកជើងវាយកូនហ្គោល