ពាក្យទាក់ទងនឹងចរាចរណ៍ / ប្រភេទឡានガソリン


くるま種類しゅるい

ប្រភេទឡាន


コンパクトカー

ឡានតូច


ハッチバック

ឡានអង្គុយមនុស្សពីរនាក់


セダン

ឡានអង្គុយបានបួននាក់


ステーションワゴン

ឡានសំរាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្ត


オープンカー

ឡានដំបូល


スポーツカー

ឡានស្ព័រ


ワンボックスカー

ឡានvanខ្នាតតូច


よんりん駆動くどうしゃ

ឡានកំលាំងកង់បួន


クラシックカー

ឡានសម័យមុន


リムジン

ឡានលីមូហ្ស៊ី


ガンリンスタンド

ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ


ガンリンポンプ

ម៉ាស៊ីនបូមសាំង


価格かかく

តម្លៃ


給油場

កន្លែងចាក់សាំង


きゅう装置そうち

ឧបករណ៍សប់ខ្យល់


オイル

ប្រេង


整備せいび工場こうじょう

យានដ្ឋាន


洗車せんしゃ

លាងឡាន


ガソリン

សាំង

ディーゼル

ប្រេងម៉ាសូត


不凍ふとうざい

ទឹកប្រឆាំងនឹងទឹកកក


まんタンおがんします。

សូមដាក់អោយពេញ


フロントガラス洗浄せんじょうえき

ទឹកលាងកញ្ចក់ខាងមុខ