ពាក្យទាក់ទងនឹងការកំសាន្ត / ការប្រគុំតន្រ្ដី

コンサート

ការប្រគុំតន្រ្ដី


マイク

មេក្រូ


リードシンガー

អ្នកចំរៀងនាំមុខ


ドラマー

អ្នកវាយស្គរ


ギタリスト

អ្នកដេញហ្គីតា


フアン

អ្នកគាំទ្រ


ベーシスト

អ្នកលេងហ្គីតាបាស


スピーカー

ធុងបាស


楽器がっき

ឧបករណ៍ភ្លេង


ベースギター

ហ្គីតាបាស


フレット

ខ្ទង់


げん

ខ្សែ


ドラマー

ស្គរ


キーボード

ក្ដាចុចព្យាណូ


エレキギター

ហ្គីតាអគ្គីសនី