JLPT-N1-文法 / 〔JLPTN1〕~かぎりだ【~限りだ】

① ពិតជា.../...យ៉ាងក្រៃលែង/...យ៉ាងពន់ពេក
② គ្មានអ្វីដែល...ជាងនេះទៀតទេ

① 最高さいこうかんじるこれ以上いじょうないくらい~
→ (ទទួលអារម្មណ៍ថា)...មែនទែន ។ស្ទើរគ្មានអ្វីលើសនឹងទៀត។
 
② はな感情かんじょうあらわ形容詞けいようしつきますそのため主語しゅご人称にんしょうわたし二人称ににんしょうわたしたちあることほとんどです
→ ប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណនាមដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍(មនោសញ្ចេតនា)របស់អ្នកនិយាយ ។ដូច្នេះហើយ ប្រធានក្នុងប្រយោគតែងតែជា សព្វនាមបុរសទី1(ខ្ញុំ)ឬ សព្វនាមបុរសទី2(ពួកយើង)។

感情かんじょうあらわす いけい   +限りだ

感情かんじょうあらわす なけい+な +限りだ

1、
あんなに短期間たんじかん成功せいこうするなんて、うらやましいかぎりだ
→ជោគជ័យក្នុងរយះពេលខ្លីបែបនេះពិតជាគួរអោយច្រណែនមែន។
 
2、
はじめて成田なりたったときは、言葉分ことばわからず所持金しょじきんすくなく、心細こころぼそかぎりだった
→នៅពេលដែលចុះដល់ព្រលានយន្តហោះ Narita ពាក្យក៏មិនចេះលុយដែលខ្លួនមានក៏តិច ពិតជាព្រួយបារម្មណ៍មែនទែន។
 
3、
この計画けいかく中止ちゅうししなければならないとは残念ざんねんかぎりだ
→ការដែលត្រូវតែបញ្ឈប់គម្រោងនេះគឺជារឿងដែលពិតជាគួរអោយសោកស្តាយមែនទែន។
 
4、
このとしでこんなこともらなかったなんて、おずかしいかぎりでございます
→អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនដឹងរឿងបែបហ្នឹងទៀត ខ្ញុំពិតជាខ្មាសណាស់។
 
5、
先生せんせい大臣だいじんになられたとは、まことによろこばしいかぎりでございます
→ការដែលលោកគ្រូបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រី ពិតជារឿងដែលគួរអោយរីករាយខ្លាំងមែនទែន។
 
6、
みなさん言葉ことばいただき本当ほんとううれしいかぎです
ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានទទួលពាក្យសរសើរពីអ្នកទាំងអស់គ្នា។
 
7、
入社にゅうしゃねんわたしこのようしょういただけるうれしいかぎございます
→ខ្ញុំទើបតែចូលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនបាន2ឆ្នាំទេ ហើយទទួលបានរង្វាន់(ពាន)បែបនេះ គឺគ្មានអ្វីដែលរីករាយជាងនេះទៀតទេ
 
8、
いつも相談そうだんくれ上司じょうし退職たいしょくすることなっしまい心細こころぼそかぎです
→ថ្នាក់លើដែលតែងតែពិគ្រោះយោបល់អោយខ្ញុំ គឺឈប់ពីការងារហើយ ពិតជាមានអារម្មណ៍តែលតោលដូចខ្លែងដាច់ខ្សែ(心細い=អារម្មណ៍ឯកកោរគ្មានទីពំនាក់)។
 
9、
リサー先輩せんぱいちか退職たいしょくれることなっうかがまし本当ほんとうさびしいかぎです
→លឺថា សិស្សច្បងលីហ្សានឹងឈប់ពីការងារក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ពិតជាមានអារម្មណ៍ឯកកោរមែនទែន
 
10、
Lady gagaのコンサートのチケットがえて、うらやましいかぎりだ
ពិតជាគួរអោយច្រណែនណាស់ ដែលអ្នកទិញបានសំបុត្រប្រគុំតន្រ្តីរបស់Lady gaga។
 
11、
たのしみ花火はなび大会たいかいあめ中止ちゅうしなっ残念ざんねんかぎり
→កម្មវីធីប្រកួតកាំជ្រួចដែលខ្ញុំទន្ទឹងដោយក្តីរីករាយនោហ ត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែភ្លៀង ។គ្មានអ្វីដែលសោកស្តាយជាងនេះទៀតទេ
 
12、
この近所きんじょ殺人さつじん事件じけんあっらしいおそろしいかぎ
→លឺថាកើតមានហេតុការណ៍ឃាតកម្មនៅក្បែរៗនេះ ។ ពិតជាគួរអោយខ្លាចណាស់
 
13、
子供こども希望きぼう大学だいがくはいことおやうれしいかぎ
→ការដែលកូនបានប្រលងចូលសាកលវិទ្យាល័យដែលប្រាថ្នាចង់ចូលនោះ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ គឺគ្មានអ្វីដែលសប្បាយចិត្តជាងនេះទេ
 
14、
仕事しごとなくかねはいくるなんてうらやましいかぎりです
ពិតជាគួរអោយច្រណែនណាស់ ដែលអ្នកមិនចាំធ្វើការហើយមានលុយចូល។
 
15、
最近さいきん友達ともだちみないそがしいだれから連絡れんらくなくさびしいかぎ
→ថ្មីៗនេះ មិត្តភក្តិខ្ញុំពួកគាត់រវល់ទេដឹង បានជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទាក់ទងមកសោះ ពិតជាឯកកោរណាស់