JLPT-N1-文法 / 〔JLPTN1〕~がはやいか【~が早いか】

គ្រាន់តែបាន...ទៅធ្វើអ្វីមួយភ្លាម

① 言葉ことば使つかます会話かいわ使つかませ
→វេយ្យាករណ៍នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាពាក្យសរសេរ ហើយមិនប្រើប្រាស់ក្នុងការសន្ទនានោះទេ។
 
② この文法ぶんぽう過去かこことしか使つかませ
→វេយ្យាករណ៍នេះ ប្រើប្រាស់បានតែរឿងអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះ ។
 
③ うしたいだろつもりなど表現ひょうげん使つかません。
→នៅខាងក្រោយ គឺមិនអាចជាការពិពណ៌នាដូចជា 「~たい・~だろう・~つもりだ」ជាដើមនោះឡើយ។
 
学校がっこうわるはやデパートつもり
卒業そつぎょうするはや日本にほん留学りゅうがくたい
 
④ はやうし意志いし動詞どうします。自然しぜん現象げんしょうとか状態じょうたい発生はっせいなど使つか不自然ふしぜんなります
→នៅពីក្រោយនៃ「~がはやいか」គឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យ "កិរិយាសព្ទ័ឆន្ទះ(សកម្មកិរិយា)"។ ហើយប្រសិនជាប្រើប្រាស់ក្នុងនិយាយពីការកើតឡើងនូវស្ថានភាពណាមួយ ឬ បាតុភូតធម្មជាតិនោះ គឺអាចនឹងឆ្គង ។
れい
❌ 北海道ほっかいどうくがはやいか、ゆきり出した。
そとはやあめだしあめ自然しぜん現象げんしょう
ははこえはやなみだなみだ状態じょうたい発生はっせい

V辞書形じしょけい+がはやいか

1、
終業しゅうぎょうのチャイムがはやいか学生がくせいたちは教室きょうしつした。
គ្រាន់តែកណ្តឹងចប់ម៉ោងសិក្សារោ​ទិ៍​ភ្លាម សិស្សទាំងអស់បានស្ទុះចេញពីថ្នាក់រៀន។
 
2、
つまおっと姿すがたはやいかった。
→ប្រពន្ឋគ្រាន់តែឃើញរូបរាងរបស់ប្តីភ្លាម ក៏រត់ទៅក្បែរភ្លាម  
 
3、
若者わかものたちは、テーブルに食事しょくじされるはやいか猛烈もうれついきおいではじめた。
→សិស្សទាំងអស់​ គ្រាន់តែម្ហូបបានដាក់នៅលើតុភ្លាម បានចាប់ផ្តើមញាំដោយសន្ទុះខ្លាំងក្លា។  
 
4、
電車でんしゃのドアがひらはやいか乗客じょうきゃく我先われさきにとんだ。
គ្រាន់តែទ្វាររថភ្លើងបើកភ្លាម អ្នកជិះបានឡើងជិះដោយនាំគ្នាជ្រែកទៅមុន។
 
5、
殺人さつじん事件じけん発生はっせいはや記者きしゃたち部屋へやいっ
គ្រាន់តែលឺថាកើតមានករណីឃាតកម្មភ្លាម អ្នកយកសារព័ត៌មានទាំងអស់ ក៏ស្ទុះរត់ចេញពីបន្ទប់។
 
6、
ケンカおとこたち警官けいかん姿すがたはや
→ពួកប្រុសដែលបានឈ្លោះគ្នា គ្រាន់តែឃើញរូបរាងប៉ូលីសភ្លាម ក៏រត់គេចខ្លួនបាត់។
 
7、
かねするはやどこかあそ
គ្រាន់តែបានលុយដល់ដៃភ្លាម ទៅណាលេងបាត់។
 
8、
その言葉ことばはやうれあまりしまっ
គ្រាន់តែលឺពាក្យសម្តីនឹងភ្លាម ដោយសារតែអរពេក ឡើងយំបាត់។
 
9、
いえはやいか、すぐトイレにんだ。
គ្រាន់តែដល់ផ្ទះភ្លាម ក៏រត់តម្រង់ទៅរកបន្ទប់ទឹកភ្លាម។
 
10、
子供こどもいえかえくるはやただいま部屋へやはいしまっ
→កូនខ្ញុំគ្រាន់តែត្រលប់មកដល់ផ្ទះភ្លាម ចូលទៅបន្ទប់បាត់ សូម្បីតែ"ខ្ញុំមកវិញ"ក៏មិនបាននិយាយដែរ។
 
11、
田中たなか社長しゃちょう佐藤さとうさんアイディアはや早速さっそくチームメンバーあつ
→លោកប្រធានTANAKA គ្រាន់តែបានលឺគំនិតរបស់លោកSATOUភ្លាម ក៏ប្រមូលសមាជិកក្រុមភ្លាមដោយមិនអង្អង់យូរ។
 
12、
その警察官けいさつかんとお犯人はんにんらしい姿すがたつけるはやいかけ
→លោកប៉ូលីសនោះ គ្រាន់តែឃើញរូបរាង(ស្រមោល)ទំនងជាជនល្មើសពីចម្ងាយភ្លាម ក៏បានរត់ដេញតាមពីក្រោយភ្លាម។
 
13、
ひさしぶりのむすめかおはやいか、すぐきしめた。
គ្រាន់តែបានឃើញមុខកូនស្រីដែលខានជួបគ្នាយូរភ្លាម ក៏អោបកូនភ្លាម។
 
14、
電話でんわはや緊張きんちょうふる
គ្រាន់តែលឺទូរសព្ទ័តេមកភ្លាម ភ័យឡើងញ័រដៃ។
 
15、
地震じしんだとさけぶがはやいか、子供こどもたちはつくえしたにももぐんだ。
គ្រាន់តែស្រែកថារញ្ជួយដីភ្លាម ក្មេងៗក៏នាំគ្នាលូនចូលទៅក្រោមតុភ្លាម។
 
16、
ばんごはんわるはやパソコンかっ仕事しごとはじ
គ្រាន់តែញ៉ាំបាយល្ងាចចប់ភ្លាម ក៏ទៅអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រហើយចាប់ផ្តើមការងារភ្លាម។
 
17、
給料きゅうりょうはやかねおろし競馬けいば
គ្រាន់តែបានប្រាក់ខែភ្លាម ក៏បានដកលុយហើយទៅកន្លែងប្រណាំងសេះបាត់។