ការណែនាំខ្លួន / ការណែនាំខ្លួន

はじめましてha ji me ma shi teラタナですra ta na de su

カンボジアのカンポンチャムkan bo jia no kan pon chamuから来ましたka ra ki ma shi ta

うちはu chi wa  プノンペンですpu non pen de su

どうぞdou zo よろしくyo ro shi ku

ជំរាបសួរ នាងខ្ញុំ ឈ្មោះរតនា 

មកពី ខេត្តកំពង់ចាម ប្រទេសកម្ពុជា 

ផ្ទះនៅ ភ្នំពេញ 

សូមជួយណែនាំផង 

 

はじめまして​ha ji me ma shi teロバートです​ro ba to de su

国は​ku ni wa オーストラリアの​o su to ra ri a no シドニーです​si do ni de su

うちは​u chi wa 横浜です​yoko hama de su。 

学校まで​gak kou ma de 電車で​den sha de 1時間です​ichi ji kan de su

ちょっと​chot to  遠いです​too i de su。 

よろしく​yo ro shi ku  おねがいします​o ne gai shi ma su

 ជំរាបសួរ ខ្ញុំបាទឈ្មោះ រូបាត

មកពីទីក្រុងស៊ីដនី នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី

ផ្ទះនៅ Yokohama

ដល់សាលារៀន គឺចំណាយពេល១ម៉ោង ដោយជិះរថភ្លើង 

ឆ្ងាយបន្តិច

រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នា សូមជួយណែនាំខ្ញុំផង

チャーイです​chai de su。 

はじめまして​ha ji me ma shi te

国は​ku ni wa カンボジアです​kan bo ji a de su。 

うちは​u chi wa プノンペンのバンケンコンです​pu no n pe n no ba n ke n ko n de su

家族は6人です​ka zoku wa roku nin de su

父と​chichi to 母と​haha to 姉2人と​ane futari to 弟と​otouto to 私です​watashi de su。 

大家族です​dai ka zoku de su

私の趣味は  watashi no shu mi waゲームと読書ですge   mu to doku sho de su

どうぞ​dou zo よろしくおねがいします​yo ro shi ku o ne gai shi ma su

 

ខ្ញុំបាទឆាយ

ជំរាបសួរ 

មកពីប្រទេសកម្ពុជា

រស់នៅ បឹងកេងកង ក្រុងភ្នំពេញ 

គ្រួសារ៦នាក់ 

គឺប៉ា ម៉ាក់ បងស្រី២នាក់ ប្អុនប្រុស និងខ្ញុំ 

ជាគ្រួសារធំ 

ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ គឺ លេងហ្គេម និងអានសៀវភៅ 

រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នា សូមជួយណែនាំផង