JLPT-N1-文法 / 〔JLPTN1〕~がてら

ឆ្លៀតពេលធ្វើ...ក៏ធ្វើរឿងផ្សេងទៀត

 ある動作どうさいるあいだほか動作どうさおこなことあらわます
→នេះជាវេយ្យាករណ៍បង្ហាញពីរឿងដែលយើងបានធ្វើរឿងផ្សេង អំឡុងពេលយើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ។
 
 ついでよりかた表現ひょうげんです
→ ជាការពិពណ៌នាបែបផ្លូវការជាង 「ついで」
 
 「がてら」まえ移動いどう動詞どうし散歩さんぽものなどことおお移動いどう動詞どうしじゃなく移動いどう意味いみふくます
→នៅខាងមុខនៃ「がてら」ភាគច្រើនជាកិរិយាសព្ទ័បំលាស់ទី(ដូចជាដើរលេង,ដើរទិញឥវ៉ាន់ជាដើម)​,ទោះបីមិនមែនជាកិរិយាសព្ទ័បំលាស់ទីក៏ដោយ អោយតែបង្កប់ន័យបំលាស់ទីក៏បាន។
 
 がてら移動いどうともなぶん接続せつぞくするだけなくしゅ目的もくてきサブさぶ目的もくてきおな場所ばしょ達成たっせいれる場合ばあい使つかませ
→「~がてら」មិនត្រឹមត្រូវត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រយោគដែលនាំមកនូវការបំលាស់ទីនោះទេ ហើយករណីដែលសម្រេចគោលដៅសំខាន់ និងគោលដៅបន្ទាប់បន្សំនៅកន្លែងតែមួយ គឺមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេ ។
れい
薬局やっきょくくすりがてら日用品にちようひん
ប្រយោគគឺមិនអាចប្រើប្រាស់がてらបានទេ ព្រោះយើងបាន"ទិញថ្នាំ" និង "ទិញសំភារះប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ" គឺស្ថិតក្នុងកន្លែងតែមួយ​។
 
 

名詞めいし +がてら

Vます+がてら

1、
散歩さんぽがてら公園こうえん花火大会はなびたいかいかけた。
ឆ្លៀតពេលចេញមកដើរលេងក្បែរៗផ្ទះ ក៏ទៅមើលការប្រកួតកាំជ្រួចនៅសួរច្បារ។
 
2、
ものがてら銀行ぎんこうって用事ようじませた。
ឆ្លៀតពេលទៅទិញឥវ៉ាន់ ខ្ញុំបានទៅធនាគារ ហើយបញ្ចប់ការងារ។
 
3、
運動うんどうがてらかんなどのごみひろいを日課にっかとしている。
→ការឆ្លៀតពេលទៅលំហាត់ ហើយរើសសម្រាមដូចជាកំប៉ុនទទេរជាដើមនេះ ជាលំហាត់ប្រចាំរបស់ខ្ញុំ។
 
4、
当地とうちさくら有名ゆうめいです。おあそがてらぜひおいでください」(転居通知てんいつうち
→(លិខិតផ្តល់ដំណឹងរើផ្ទះ)” នៅតំបន់នេះល្បីផ្កាសាគឺរ៉ា ពេលដែលមកលេង សូមអញ្ជើញឆ្លៀតចូលមកផង។
 
5、
雨宿あまやどがてらちいさなコーヒー休憩きゅうけい
ឆ្លៀតពេលចូលជ្រកភ្លៀង ក៏បានសម្រាកនៅហាងកាហ្វេដ៏តូចមួយ។
 
6、
観光かんこうがてら京都きょうといるむかし友達ともだちあっこよ
ឆ្លៀតពេលមកដើរលេង(ទេសចរណ៍) ក៏គិតថានឹងមកជួបមិត្តភក្តិពិមុនដែលកំពុងរស់នៅខេត្តក្យូតូ។
 
7、
あしリハビリがてらえきまで子供こども見送みおく
ឆ្លៀតពេលហ្វឹកហាត់និតិសម្បទាឡើងវិញនោះ ក៏គិតថានឹងទៅជូនដំណើរកូនដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើង។
 
8、
ちょっとものがてら銀行ぎんこう記帳きちょうます
ឆ្លៀតពេលទៅទិញឥវ៉ាន់មួយភ្លេតនោហ ក៏នឹងឆៀងចូលធនាគារ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ(update)សៀវភៅធនាគារ។
 
9、
散歩さんぽがてらコンビニ明日あしたあさごはん
ឆ្លៀតពេលដើរលេងជិតៗផ្ទះនោះ ក៏គិតថានឹងទិញអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនៅម៉ាត។
 
10、
帰省きせいがてら地元じもとあたらしくできデパートつもり
ឆ្លៀតពេលវិលត្រលប់ទៅស្រុកវិញនោះ គិតថានឹងទៅផ្សារលក់ទំនិញដែលគេទើបតែបើកថ្មីនៅ​ឯស្រុក។
 
11、
友達ともだちえきまでむかえにがてらりたビデオをかえしてきた。
ឆ្លៀតពេលខ្ញុំទៅទទួលមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅឯស្ថានីយរថភ្លើង ខ្ញុំក៏បានទៅសងវិដេអូដែលខ្ញុំបានខ្ចី
 
12、
むすめくるまえきまでおくがてらスーパー食材しょくざいどっさり
ឆ្លៀតពេលជូនដំណើរកូនស្រីទៅដល់ស្ថានីរថភ្លើងដោយឡាននោះ ក៏បានទិញបន្លែសាច់ជាច្រើននៅឯផ្សារទំនើប។