JLPT-N1-文法 / 〔JLPTN1〕~きわまる/きわまりない【極まる/極まりない】

 ពិតជា.../ពន់ពេក.../ មែនទែន.../ ដែលពុំមានអ្វី...លើសនឹងទៀតទេ /ដ៏សែន

① 程度ていど極限きょくげんであることをあらわします。
→នេះជាវេយ្យាករណ៍បង្ហាញពីកម្រិតមួយដល់ព្រំដែនខ្ពស់បំផុត។
 
② 「きわまる/きわまりない」はいずれもおな意味いみで、言葉ことばです。
→「きわまる/きわまりない」មួយណាក៏មានអត្ថន័យដូចគ្នា ហើយជាភាសាសរសេរ។
 
③ 「感極かんきわまる」は慣用かんよう表現ひょうげん非常ひじょう感動かんどうすることをあらわします。
→「感極かんきわまる」គឺជាការពិពណ៌នាមួយដែលប្រើប្រាស់ជាកន្សោមពាក្យ慣用かんようតែម្តង សម្រាប់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ដ៏រំភើប(រំជើបរំជួលចិត្ត)យ៉ាងខ្លាំង។
 
④ しゃ感情かんじょうあらわ場合ばあい使つかわれる。
→ប្រើប្រាស់ក្នុងករណីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនិយាយ។形容詞けいようし+きわまる

形容詞けいようし+きわまりない 

形容詞けいようし+なこと+きわまりない 

彼女かのじょ生活せいかつは、不健康ふけんこうきわまりない
彼女かのじょ生活せいかつは、不健康ふけんこうなこときわまりない
彼女かのじょ生活せいかつは、不健康ふけんこうきわまる

1、
入試にゅうしき間違まちがえるなんて不注意ふちゅういきわまる(/きわまりない)
→ការដែលច្រលំថ្ងៃប្រលងចូលរៀនអីនឹង ពិតជាការធ្វេសប្រហេសមែនទែន
 
2、
その学生がくせい失礼しつれいきわまる態度たいどに、ふだん温厚おんこう鈴木先生すずきせんせい激怒げきどした。
→ចំពោះឥរិយាបថដ៏សែនឈ្លើយរបស់សិស្សម្នាក់នោះ សូម្បីគ្រូSUZUKI ដែលជាធម្មតាស្លូតបូតដែលនោះ ក៏ខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លំាងដែរ។
 
3、
紛争地域ふんそうちいき旅行りょこうするなんて危険きけんきわまりない絶対ぜったいやめるべきだ。
→ការធ្វើដំណើរទៅតំបន់មានជម្លោះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លំាងណាស់។ដាច់ខាតគួរតែឈប់។
 
4、
平凡へいぼんきわまりないが、わたしにとって大切たいせつなものは家族かぞく健康けんこうだ。
→ត្បិតវាជាការសាមញ្ញខ្លំាងក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែរបស់ដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ គឺគ្រួសារ នឹងសុខភាព។
 
5、あ
丁重ていちょうきわまりない手紙てがみ(/ご挨拶あいさつ)をいただいた。
→ខ្ញុំបានទទូលនូវសំបុត្រ(ការគារវរកិច្ច) ដ៏សែនគួរសម។
 
6、
いちにちなん時間じかんもゲームをするのは不健全ふけんぜんこときわまりない
→ការដែលលេងហ្គេមច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺពិតជាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។
 
7、
このあたりにはコンビニもないし、スーパーもないし、不便ふべんきわまりない
→នៅម្តុំនេះ ម៉ាតក៏ពុំមាន ផ្សារទំនើបក៏ពុំមាន ពិតជាមិនស្រួល(រស់នៅ)ទេ។
 
8、
結婚式けっこんしき息子むすこ手紙てがみ感極かんきわまっていてしまった。
→ខ្ញុំបានយំ ដោយរំជើបរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងសំបុត្ររបស់កូនប្រុស នៅពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍។
感極かんきわまる」は慣用かんようてき言葉ことばで、「最高さいこう感動かんどうしている。」という意味いみです。「感極かんきわまりない」といういかたはしません。
→「感極かんきわまる」គឺជាពាក្យដែលប្រើប្រាស់ជាកន្សោមពាក្យ慣用かんようតែម្តង ហើយមានអត្ថន័យថា "រំជើបរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង"។ត្រង់ចំនុចនេះ គឺពុំមានរបៀបនិយាយថា 「感極かんきわまりない」នោះទេ។
 
 
9、
むすめ結婚式けっこんしきで、くつもりはなかったのに、感極かんきわまっていてしまった。
→នៅពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនស្រី ខ្ញុំដើមឡើយគ្មានបំណងថានឹងយំនោះទេ ប៉ុន្តែ​បែរជាបានយំដោយសារតែរំជើបរំជួលចិត្តខ្លាំងពេក
 
10、
かれ失礼しつれいきわまりない態度たいど我慢がまんできなかった。
→ខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំនឹងឥរិយាបថដ៏សែនឈ្លើយរបស់គាត់។
 
11、
田舎いなか生活せいかつ退屈たいくつきわまりないと、若者わかものみな都会とかいってしまう。
→ដោយគិតថាជីវភាពនៅសុ្រកស្រែ គឺពិតជាគួរអោយអផ្សុក(ធុញថប់) យុវជនក៏នាំគ្នាចេញទៅកាន់ទីក្រុង។
 
12、
あらわずに料理りょうりするなんて、不衛生ふえいせいきわまりないよ。
→ការដែលធ្វើម្ហូបអត់លាងដៃនឹង គឺពិតជាគ្មានអនាម័យមែនទែន
 
13、
いきなり女性じょせい年齢ねんれいくなんて、失礼しつれいきわまりないおもいませんか?
→ការដែលសួរពីអាយុទៅនារីៗ ភ្លាមៗដោយមិនបានគ្រោងទុកមុន តើអ្នកមិនគិតថាវាពិតជាមិនគួរសមនោះទេឬ?
 
14、
あの映画えいが複雑ふくざつきわまる内容ないようで、どもには人気にんきがない。
→រឿងកុនមួយនោះ ដោយសារតែខ្លឹមសារពិតជារញែរញៃ ដូច្នេះហើយពុំមានប្រជាប្រិយសម្រាប់កូនក្មេងនោះទេ។
 
15、
他人たにんあしって自分じぶん評判ひょうばんをあげようとするのは卑劣ひれつきわまる行為こういだ。
→ការដែលមានបំណងលើដំឡើងការវាយតម្លៃ(កេរ្តី៍ឈ្មោះ)ខ្លួនហើយទៅទាញគេអោយធ្លាក់ទឹកនោះ គឺជាទង្វើមួយដ៏សែនថោកទាប។